Valmistus ja suunnittelu

Inspectalla ja lukuisilla kansainvälisillä yhteistyökumppaneillamme on laaja tuntemus kaikenkokoisten valmistus- ja suunnitteluyritysten tarpeista ja haasteista. Koulutetuilla asiantuntijoillamme on pitkä kokemus testauksesta, tarkastuksesta, sertifioinnista ja konsultoinnista. Lisäksi tarjoamme koulutusta, joka auttaa organisaatiota lisäämään omien työntekijöidensä osaamista.

Inspectan tietotaito kattaa muun muassa hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöinnit, rikkovat ja rikkomattomat testauspalvelut sekä kalibroinnin − kaikilla on merkittävä rooli onnistuneessa valmistusprosessissa ja projektitoimituksissa. Tuemme asiakkaitamme myös laadunvalvonnassa ja -varmistamisessa sekä alihankkijoiden arvioinnissa. Laaja tietämyksemme lainsäädännöstä ja standardeista auttaa vastaamaan jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Inspecta on hyväksytty kolmantena osapuolena tai ilmoitettuna laitoksena lukuisilla toimialoilla ja markkina-alueilla. Tämän ansiosta voimme myöntää tuotesertifikaatteja, joilla voidaan osoittaa tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tuotteiden lisäksi sertifioimme mm. laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmiä. Sertifioitu johtamisjärjestelmä on luotettava osoitus globaalin liiketoiminnan vaatimusten ymmärtämisestä.