Öljy, kaasu ja kemikaalit

Koko yhteiskuntamme on täysin riippuvainen öljy-, kaasu- ja kemianteollisuudesta, joka kattaa kaiken raakaöljyn ja maakaasun käsittelystä jalostamoihin ja erilaisiin kemiallisiin prosesseihin.

Tuotantoprosessit ovat monimutkaisia, ja turvallisuuspuutteet voivat pahimmassa tapauksessa johtaa kohtalokkaisiin onnettomuuksiin. Niiden ennaltaehkäisyssä avainasemassa on osaavan ja kokeneen henkilökunnan, vakiintuneiden rutiinien sekä selkeän dokumentaation yhdistelmä. Turvallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa kestävää kehitystä sekä ympäristön että yrityksen imagon kannalta. Toiminnan sujuminen suunnitellusti on olennaisen tärkeää myös kannattavuuden näkökulmasta; yllättävät käyttökatkokset vievät niin rahaa kuin aikaakin.

Inspectan säännöllisillä tarkastuksilla, testeillä ja mittauksilla voidaan varmistaa laitteistoiden kunto ja turvallisuus. Tuemme ennaltaehkäisevää kunnossapitoa muun muassa uusimmilla menetelmillä toteutettavilla käytönaikaisilla tarkastuksilla. Käynnissäpitopalveluissa arvoimme eri osatekijöiden odotettavissa olevaa käyttöikää ja kestävyyttä sekä mittaamme ja valvomme rasituksen ja kulumisen eri muotoja. Nämä palvelut tukevat riskiperustaista kunnossapitoa sekä investointi-, modernisointi- ja korjauspäätösten tekoa.

Pohjoismaiden markkinajohtajana voimavaramme riittävät suuriinkin huoltoseisokkeihin. Jaamme mielellämme osaamistamme ja järjestämme vuosittain lukuisia seminaareja sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta.