Historia

Kiwa Inspecta on osa Kiwa-konsernia, jonka tarina alkaa toisen maailmansodan jälkeisestä Hollannista. Sotien jälkeen maan ojien vesien laatu muuttui juomakelvottomaksi ja joukko vesi-insinöörien yhdistyksen jäseniä perusti tarkastuskomitean. Tarkastuskomitea sai virallisen tarkastuslaitoksen statuksen ja tehtäväkseen testata vesilaitteistoja ja yhdistää laboratorioiden analysointitapoja ja tutkimusta, mikä johti vuonna 1948 Kiwan perustamiseen yksityisenä yhtiönä, jolla oli valtion taholta selkeä vastuu tarkastuslaitoksena.

1990-luvulla monissa maissa julkisessa omistuksessa olevia tarkastusyrityksiä alettiin yksityistää kilpailun lisäämiseksi. Tällöin Kiwa (ja sen omistukseen päätyneet) yritykset myös laajensivat toimintaansa Euroopassa entisten valtio-omisteisten yritysten hankinnalla.

Suomessa Kiwa Inspectan juuret ulottuvat vuoteen 1975, jolloin Suomen valtio perusti Teknillisen tarkastuslaitoksen, TTL:n, varmistamaan painelaitteiden ja muiden turvallisuuskriittisten kohteiden turvallisuuden. Myöhemmin nimi muutettiin Teknilliseksi Tarkastuskeskukseksi (TTK) ja vuonna 1998 markkinoiden vapautumisen myötä Inspecta Oy:ksi.

Inspectan kasvattaessa jalansijaansa niin Suomessa kuin Pohjoismaissa ja Baltiassa 2000-luvulla, Kiwa laajensi toimintaansa Keski-Euroopassa. Yritysten tiet kohtasivat vuonna 2015, kun Kiwan omistama hollantilainen ACTA* osti Inspectan. Samalla käynnistyi Inspectan integroiminen osaksi Kiwa-konsernia - siihen mennessä maailmanlaajuiseksi kasvanutta tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyritystä.

Vuonna 2017 (6.9.2017) Inspecta Suomi toteutti brändiuudistuksen, jonka myötä nimi vaihtui Kiwa Inspectaksi. Kiwa Inspecta Suomi on tarkastusta, testausta, sertifiointia, teknistä konsultointia ja koulutusta tarjoava lähes 600 työntekijän asiantuntijayritys. Maailmanlaajuisesti Kiwa-konserni kuuluu maailman 20 suurimman tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyrityksen (TIC) joukkoon.