Historia

Inspectan tarina sai alkunsa vuonna 1975, jolloin Suomen valtio perusti Teknillisen tarkastuslaitoksen, TTL:n, varmistamaan painelaitteiden ja muiden turvallisuuskriittisten kohteiden turvallisuuden. Myöhemmin nimi muutettiin Teknilliseksi Tarkastuskeskukseksi (TTK). Samana vuonna Ruotsissa astui voimaan kansallisia testauspaikkoja koskeva uusi laki, ja vuonna 1977 Ruotsissa perustettiin Statens Anläggningsprovning -tarkastuslaitos.

1990-luvulla monissa maissa julkisessa omistuksessa olevia tarkastusyrityksiä alettiin yksityistää kilpailun lisäämiseksi. Vuonna 1995 Ruotsi poisti testaus- ja tarkastusmonopolinsa ja nimi Statens Anläggningsprovning muuttui SAQ Kontroll AB:ksi. Tammikuussa 1998 myös Suomen markkinat vapautettiin ja samalla Teknillinen tarkastuskeskus muuttui Inspecta Oy:ksi.

Vuonna 2000 Inspecta osti Suomen johtavan rikkomattoman testauksen (NDT) yrityksen, Huber Testing Oy:n. Inspectan laajentuminen Suomen ulkopuolelle alkoi vuonna 2005, kun Latvian toiminnot alkoivat. Vuonna 2006 Inspecta hankki osia DNV:stä, joka oli aiemmin ostanut SAQ Kontroll AB:n Ruotsissa. Sittemmin Inspecta on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Virossa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa ja Puolassa. Vuonna 2015 ACTA* osti Inspectan. Inspecta on nyt osa yli 4000 asiantuntijan Kiwa-konsernia.

2016 Inspecta Hollanti
2014 Inspecta Puola
2010 Inspecta Tanska
  Inspecta Liettua
2009 Inspecta Norja
2007 Inspecta Viro
2006 Inspecta Ruotsi
2005 Inspecta Latvia
1998 Inspecta Suomi
  Markkinat vapautuvat, Suomi
1995 Markkinat vapautuvat, Ruotsi
1977 Ruotsi perustaa Statens Anläggningsprovning -tarkastuslaitoksen
1975 Suomen valtio perustaa Teknillisen tarkastuslaitoksen (TTL)