Käytönvalvojat

Käytönvalvojat

Rekisterinpitäjä

Inspecta Sertifiointi Oy, henkilösertifiointi
PL 530 (Robert Huberin tie 2), 01511 Vantaa, p. 010 521 600, asiakaspalvelu@inspecta.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Myöhänen, PL 530, 01511 Vantaa, p. 010 521 600, heikki.myohanen@inspecta.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn perusteena ovat kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjarekisterin edellyttämien yhteystietojen ja pätevyystietojen rekisteröinti. Käsittelyn tarkoitus on painelaitelain 1144/2016 ja asetuksen 891/1999 mukaisten kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Pätevyyskirjan omaavan henkilön nimi ja syntymäaika, hakemuksiin liittyvät tiedot ja pätevyystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröinnin hakijalta eli henkilöltä itseltään ja/tai hänen työnantajaltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytönvalvojien pätevyyskirjoista julkaistaan henkilön nimi ja pätevyystiedot.

Myönnetyistä pätevyyskirjoista luovutetaan TUKES:lle vuosittain luettelo, jossa on henkilöiden nimet, syntymäajat ja pätevyyskirjan tyyppi.

Muita tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekisteristä on olemassa manuaalinen aineisto vuosilta 1968-1995. Manuaalinen aineisto on Inspecta Sertifiointi Oy, henkilösertifioinnin lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rajatulla Inspecta Sertifiointi Oy:n henkilöstöllä. 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Sähköinen rekisteri alkaen vuodesta 1996 on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@inspecta.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@inspecta.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.