Användarvillkor | Kakor | Registerbeskrivning

Upphovsrätt på Inspectas webbplats

Inspecta äger den immateriella rätten till alla texter, bilder och videoklipp som finns på Inspectas webbplats. Olovlig kopiering och distribution av dessa är förbjuden. För tillstånd att kopiera texter, bilder eller videoklipp, ber vi dig kontakta Inspectas kommunikationsavdelning.

Användningen av kakor på Inspectas webbplats

Inspectas webbplats använder kakor (cookies). Kakor är små filer som lagras på din dator när du surfar, om detta är tillåtet i dina inställningar. Kakorna hjälper oss att identifiera dig bland andra användare och skapa dig en så bra användarupplevelse som möjligt på vår webbplats. Med hjälp av kakorna sparas dina inställningar i vår databas och på så sätt behöver du inte göra om alla inställningarna när du öppnar nya sidor eller återgår till webbplatsen. Uppgifter som du lämnar ut lagras i minnet och behöver därmed inte skrivas på nytt. Vi analyserar hur användarna använder vår webbplats för att kunna göra förbättringar och utveckla din upplevelse på sidorna. Med hjälp av kakor kan du till exempel snabbare hitta sådan information som du behöver. Kakorna hjälper oss också att bedöma och mäta hur effektiva våra webbreklamer är.

Vilka kakor använder vi?

Google Analytics

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Genom analysen kan vi förbättra webbplatsens funktionalitet och ge användarna snabbare åtkomst till information. Google Analytics sparar till exempel information om hur länge du stannade på sidan, varifrån du kom till sidan och vilka länkar och sidor du har klickat på. Google Analytics identifierar inte ditt namn eller din adress och vi kan inte fastställa användarnas identitet med hjälp av verktyget.

Google Analytics använder följande kakor:

_utma _utmb _utmc _utmx

JavaScript

Inspectas webbplats använder JavaScript-tekniken. Tekniken används i huvudsak för att förbättra layouten. Webbplatsen ser om din webbläsare tillåter JavaScript och bekräftar användningen av JavaScript med hjälp av en kaka.

Vi använder följande kakor: Has_js

E-postmarknadsföring

På Inspectas webbplats används kakor för att registrera, mäta och utveckla e-postmarknadsföringen. Om du får marknadsföringsbrev från Inspecta till din e-post, hjälper kakorna oss att identifiera ditt besök på vår webbplats. Också i detta fall slipper du fylla i formulären på nytt om du använt dem tidigare. Kakorna som används för e-postmarknadsföringen hjälper oss att identifiera dig om du svarar på ett e-postmeddelande som vi har skickat till dig. Kakorna hjälper oss att förstå vilka innehåll på vår webbplats som intresserar dig mest och på det sättet har de en viktig uppgift i förbättrandet av kundupplevelsen.

Ta bort kakor

Vi hoppas att du tillåter användningen av kakor på vår webbplats. Om du inte vill använda kakor kan du ta bort dem i webbläsarinställningarna. Om du tar bort kakorna kan det hända att en del innehåll på den här sidan (och på många andra sidor) inte fungerar som det ska. Detta kan ha en negativ inverkan på din användarupplevelse.

Du tar bort kakorna i webbläsarens meny för extra inställningar, till exempel under Inställningar (options eller preferences). Du kan läsa mer om detta i din webbläsares anvisningar (help).

Du kan förhindra användningen av Google Analytics-kakor genom att installera Google Analytics plug-in (Google Analytics opt-out browser add-on) som förhindrar att webbplatsen skickar uppgifter om ditt besök på den till Google Analytics-programmet.

Mer information om kakor

På Kommunikationsverkets webbplats finns anvisningar om användningen av kakor på webbplatser: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Hanteringen av personuppgifter på webbplatsen

(Registerbeskrivning 22.3.2017. Se Personuppgiftslag (523/1999) 10 §)

På vilka sätt samlar Inspecta in kunduppgifter på sin webbplats?

  • Formulär för respons/reklamation/ändringssökande på besiktningsbeslut
  • Formulär för beställning av utbildningstjänster och produkter
  • Jobbansökningsformulär
  • Formulär för prenumeration av nyhetsbrev
  • Formulär för prenumeration av kundtidning
  • Responsformulär får våra anställda

Registeransvarig

Inspecta Oy, Sörnäsgatan 2, 00380 Helsingfors, tfn (0)10 521 600

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Kommunikations- och marknadsföringschef Tuomas Suominen, tfn (0)10 521 600 (växel)

Registrets namn

Personuppgifter som samlas in på webbplatsen

Vilka metoder används för att sammanställa registret, vilka uppgifter samlas och var lagras uppgifterna?

Uppgifterna som samlas in på webbplatsen överförs till Inspectas databaser för vilka det finns egna registerbeskrivningar. Dessa databaser är följande:

På vilka sätt samlas uppgifter?
Var lagras uppgifterna?
Respons/reklamation/ändringssökande på besiktningsbeslut/beställning av produkter Inspectas kundtjänsts ticketsystem. Produktbeställningar lagras i Inspectas kundregister.
Beställning av utbildningstjänster och produkter Inspectas utbildningssystem, Inspectas kundregister
Jobbansökningar Inspectas HR-system
Formulär för prenumeration av nyhetsbrev Inspectas e-postmarknadsföringsregister
Formulär för prenumeration av kundtidning E-postkontot för Inspectas kommunikationspersonal
Responsformulär får våra anställda E-postkontot för Inspectas personal med ansvar för kvalitet och utveckling

Du kan begära registerbeskrivningen för dessa register av registrets kontaktperson.

Vad används registret för?

  • I första hand används personuppgifter som fåtts från webbplatsen för att underlätta hanteringen av meddelanden från kunderna och deras uppdrag.
  • Inspecta använder kunduppgifterna för marknadsföringssyften, om kunden gett ett separat tillstånd för marknadsföring. 

Vart lämnas uppgifterna ut?

Inspecta lämnar inte ut kunduppgifter till några andra parter än företag som det äger och dess moderbolag.

Principerna för skydd av registret?

Personuppgifterna förvaras i den registeransvariges system i företagets lokaler som är låsta, i en fastighet med passerkontroll.

Endast de personer som arbetar för den registeransvarige och andra namngivna personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att använda kundregistret. Dessa personer använder användarnamn och lösenord. Uppgifterna är tekniskt skyddade med en brandvägg.

Rätt till insyn, utövande av rätten till insyn och förbudsrätt

En person som lämnat ut personuppgifter till Inspecta har rätt att granska de uppgifter om honom/henne som finns i Inspectas register. För detta ska man skicka en skriftlig, undertecknad begäran om insyn till Inspectas kundtjänst. Begäran om insyn besvaras utan dröjsmål, vanligtvis inom två veckor från att begäran framställs.

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar och hen har rätt kräva rättelse av en felaktig uppgift genom att kontakta personen med ansvar för registerärenden eller meddela detta till den registeransvariges kundtjänst.