Kontakta oss

Submit

För att bättre kunna svara på din förfrågan kan du komplettera på följande sida. I anat fall kontaktar vi dig snarast möjligt.

 

Kontaktförfrågan

Återkoppling eller reklamation

Ansök ändring på inspektionsutlåtande

Om du är missnöjd med Inspectas inspektionsutlåtande kan du ansöka om ändring med bifogad blankett.

Ändringsansökan ska skickas in senast 30 dagar efter rapportens signaturdatum.

 

Jag vet inte

Provning, fastigheter och konstruktioner

Inspektion, verifiering och kalibrering

Laboratorietjänster

Certifiering och utvärderingstjänster

Företagsspecifik utbildning

Oförstörande provning och förstörande provning