Johanna Tuiremo, materiaalitekniikan asiantuntija

Johanna Tuiremon asiakkaina on niin suurten voimalaitosten väkeä kuin yksittäisten kiinteistöjen isännöitsijöitä. Materiaalitekniikan tuntemusta kysytään selvityksissä aina putkistoista seiniin ja kattiloista lämmönvaihtimiin ja muihin tuotantolaitteisiin, kun tarvitaan tietoa materiaalien ominaisuuksista tai mahdollisista ja vaurioista.

Mitä työtehtäviisi kuuluu?

Johanna TuiremoTeen vaurioselvityksiä eli saan näytekappaleita, joita täytyy tutkia ja selvittää, miksi kappale on vaurioitunut. Niitä on laidasta laitaan: vaurioituneita putkia tai säröilleitä kuivurin kappaleita, ylikuumentuneita tulistinputkia, säröytyneitä soodakattilan compound-putkia. Lisäksi olen mukana asiantuntijana jäljennetarkastuksissa. Jäljenteellä saadaan putken pinnasta selville mikrorakenne eli materiaalin tila, joka kertoo siitä, jos materiaalissa on alkanut virumisvaurio. Jäljennetarkastuksia käytetään apukeinona elinikämäärityksissä silloin, kun laitos alkaa tulla ikänsä päähän ja käyttötunteja on takana esimerkiksi 150 000 tuntia. Tällöin jäljennetekniikalla selvitellään, onko kriittinen komponentti vielä käyttökelpoinen ja kuinka kauan komponenttia voidaan käyttää ennen seuraavaa tarkastusta. Näiden asioiden tiimoilta teemmekin tiivistä yhteistyötä Kiwa Inspectan Ruotsin pään ihmisten kanssa. Heillä on paljon osaamista esim. elinikä- ja vaurioanalyysien osalta. Minulla taas on yli 15 vuoden kokemus materiaaleista ja vaurioista kattilavalmistajan näkökulmasta. 

Mikä on tärkeää työssäsi?

Tiedon löytäminen ja sen tulkitseminen sekä esittäminen asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa niin, että asiakas voi tehdä päätöksen tarvittavista toimenpiteistä. Kiwa Inspectan tunnuslauseen mukaisessa luottamuksellisessa ja laadukkaassa työssä tärkeää on kertoa kaikki se, minkä tietää ja mihin osaa vastata ja kertoa sekin, jos ei kaikkiin kysymyksiin osaa vastata.

Millaisen kultaisen ohjeen antaisit muille samaa työtä tekeville? 

Asiat ovat usein niin monimutkaisia, että tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistyötä - niin asiakkaiden kuin työkavereiden. Koulutus luo tehtäviin tärkeän teoreettisen pohjan mutta työ, esimiehet sekä työyhteisö tarjoavat tärkeitä oppeja työuran varrelle. Näitä tehtäviä tulee tehdä avoimin mielin. 

 

Nimi Johanna Tuiremo
Tehtävä Johtava asiantuntija