Petri Hannuniemi, sammutuslaitteistojen tekninen asiantuntija

Petri Hannuniemi tarkastaa työkseen kiinteistöjen sammutuslaitteistoja eli tarkastelee palohälyttimien, sprinklerien, kaasusammutuslaiteiden ja vaahtolaitteistojen toimintaa. Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan myös laitteiston hoitajien eli useimmiten huoltomiesten pätevyys, joiden vastuulla on sammutuslaitteiston toimivuuden jatkuva seuranta.

Millaisia asiakkaita sinulla on?

Asiakkaitani ovat mm. erilaiset teollisuuskohteet, varastot, kaupat ja konehallit, joiden sammutuslaitteistot on lakisääteisesti tarkastettava. TarkastettuunHannuniemi työssä laitteistoon lyödään tarkastustarra, josta näkee milloin seuraava tarkastus tulee suorittaa. Sprinklereiden tarkastusväli on kaksi vuotta ja kaasulaitteiden neljä. Toki huoltohenkilökunta tekee kuukausittain lakien ja asetusten edellyttämät palohälytykset ym. kokeilut, joilla sammutuslaitteiston toimivuus testataan. Tarkastuksessa otetaan huomioon myös heidän pätevyytensä. Yhteen asiakaskohteeseen menee aikaa yhdestä tunnista kokonaiseen viikkoon, kohteen koosta eli asiakkaan tiloista ja/tai rakennusten sekä laitteistojen määrästä riippuen.

Mitä työssäsi pitää osata tai hallita?

Varsinaista tarkastajakoulutusta tällaiseen työhön ei ole. Pohjakoulutus tai insinööritutkinto pitää tietysti olla mutta varsinainen pätevyys saavutetaan työn kautta harjoittelemalla. Kiwa Inspecta tarjoaa myös kursseja alan aiheista, jotka toimivat työn tukena.  Töiden innoittamana päädyin omatoimisesti jatko-opiskelijaksi ja sain juuri valmiiksi lopputyöni aiheesta ”Korkean rakennuksen paloturvallisuus”. Tarkastustöiden ohella opetankin sivutoimisesti sekä Kiwa Inspecta Academyssä että Metropolian ammattikorkeakoulussa. Ammattiosaaminen on kuitenkin vain puolet töistä, sillä näissä tehtävissä täytyy omata myös tiettyä rohkeutta ja kanssakäymisen taitoa.

Millaista on työskennellä paloturvallisuuden parissa?

Turvallistahan tämä on. Toki tässäkin työssä on riskinsä, kuten kuulon huonontuminen, esimerkiksi hälytyskelloja testattaessa, jos ei muista suojata korvia riittävästi. Ja sitten on se ammattitautiin sairastumisen riski, että vapaa-ajalla tavarataloissa tuijottaa katoon ja laskee, että sprinklereitä on riittävä määrä. Toimistotöitä karttavalle tällainen työ on kuitenkin ideaalia. Omalle menevälle luonteelleni työ ainakin sopii kuin nenä päähän.

Nimi Petri Hannuniemi
Tehtävä Sammutuslaitteistojen ja palonilmaisimien tarkastus