Timo Soininen, metsäteollisuuden pääarvioija

Timo Soinisen työnä on arvioida sitä, täyttävätkö paperi-, sellu-, metsä-, ja mekaanisen teollisuuden sekä kirjapainojen käyttämät puut ja paperit tietyt kansainväliset standardit (PEFC ja FSC) ja onko puiden matka metsästä esimerkiksi kirjan kansiksi hallittua.

Millainen on tavanomainen työpäiväsi?

Ei sellaista periaatteessa ole. Riippuen siitä mitä sertifikaatteja asiakkaalla on tai tämä hakee, haastattelen yritysten työntekijöitä ja toimihenkilöitä, käyn heidän järjestelmäänsä läpi, tutustun heidän dokumentteihinsa, perehdyn käytännönSoininen kasvokuva toimintaan tehdaskierroksilla: miten on työturvallisuus ja ympäristöasiat huomioitu jne. Tämä tuo sellaista vaihtelua, että yksikään arviointipäivä ei ole samanlainen. Tietysti, jos on pitkään arviointeja tehnyt, voi työhön muodostua tavanomaisuutta mutta ehkä silloinkin työstä ja asiakkaan toiminnan arvioimisesta löytyy vielä jotain uutta. Ns. toimistopäivät kuluvat raportteja laatiessa ja uusia arviointeja sopiessa ja suunnitellessa.

Mitä työssäsi pitää osata tai hallita?

Pohjakoulutuksen lisäksi työhön pitää pätevöityä eli suorittaa arvioijakoulutus ja siihen liittyvä harjoittelu vanhemman arvioijan kanssa sekä lopuksi näyttöarviointi. Arviointitavasta ja menettelystä pitää saada kokemusta, jonka kautta arviointityöhön vasta pätevöityy. Lisäksi täytyy osata suunnitella se, miten arviointi tehdään ja mitä siellä käydään läpi. Yritys työskentelee 365 päivää vuodessa, joista arvioija näkee vain noin päivän tai pari. Lyhyen käynnin aikana pitäisi saada kuva siitä, miten yritys toimii standardien kannalta. Ja standardit pitää tietysti hallita. Arvioijan työ on oikeastaan jatkuvaa oppimista ja standardiosaamisen ylläpitoa.  

Mikä on parasta työssäsi?

Tuo mainitsemani vaihtelu lienee parasta. Jokainen yritys ja siellä haastateltava ihminen tai arvioitavat toimintatavat ovat erilaisia. Lisäksi työn itsenäisyys on mukavaa, sillä arviointikäynnit asiakkaille pystytään hyvin itsenäisesti suunnittelemaan. Toisaalta itsenäisessä työssä on se haittapuoli, että kollegoita tulee tavattua harvoin, kun jokainen viilettää omalla tahollaan. Yhteisiä tilaisuuksia arvostaa sitten sitäkin enemmän, sillä työkaverit ovat mukavia.

Nimi Timo Soininen
Tehtävä Pääarvioija