Kaisa Wallenius, johtava asiantuntija

"Sisäilman ongelmat eivät automaattisesti tarkoita hometta", sanoo Kaisa Wallenius. "Julkisuudessa usein yhdistetään nämä asiat, mutta asia pitäisi hahmottaa laajemmin."

Wallenius vetää Kiwa Inspectan sisäilmatiimiä Helsingin Lassilassa. Sisäilmaprojektit vaativat laajaa asiantuntemusta, ja hankkeesta riippuen mukana voi olla esimerkiksi LVI-insinööri, rakennusinsinööri sekä mikrobi- ja haitta-ainetutkimusten asiantuntijoita.

Wallenius on työskennellyt sisäilman parissa vuodesta 2011, ja Kiwa Inspectalla hän on aloittanut alkuvuodesta 2015. "Mikrobiologian alan tutkijatausta antoi hyvät valmiudet ymmärtää monimutkaisia sisäilmaongelmia", hän toteaa.

Sisäilmaongelmat johtuvat usein huonosti toimivasta ilmanvaihdosta. Ilmanvaihto voi olla riittämätöntä, järjestelmässä saattaa olla epäpuhtauksia, tai tulo- ja poistoilmanvaihto voivat olla epätasapainossa. Toisaalta vaikka rakenteissa olisi esimerkiksi kosteusongelmia, jos ilmanvaihto toimii hyvin niin haitat ovat merkittävästi vähäisempiä.

Kosteudesta johtuvat mikrobivauriot, sisustus- ja rakennusmateriaalien aiheuttamat pöly- ja kemikaalipäästöt sekä ulkoilman epäpuhtaudet saattavat myös huonontaa sisäilman laatua. "Siivouksen puute tai väärät siivoustavat aiheuttavat myös sisäilmahaittoja", Wallenius sanoo. Jopa lämpötila vaikuttaa. "Jos työpaikalla on liian kylmä tai kuuma se koetaan sisäilmaongelmana vaikka ilmanlaatu olisi muuten kunnossa."

Tutkijat tukena

Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joihin liittyy myös psykologisia tekijöitä. "Huono ilmapiiri työpaikalla voi vaikuttaa siihen, että sisäilmaongelmat yleistyvät", Wallenius kertoo. "Käytännössä on mahdotonta saada koskaan täyttä varmuutta siitä, mistä ihmisten oireilu johtuu."

Sisäilmaongelmien ratkomiseen tarvitaankin paljon erilaisia tutkimusmenetelmiä, mutta myös kykyä arvioida tilanteita laajemmin. "Jos tilanteesta ei osaa muodostaa kokonaiskäsitystä, ei pelkällä mittausdatalla tee mitään", Wallenius sanoo.

Sisäilmaprojektia käynnistettäessä on tärkeää tehdä huolellinen lähtötilanneselvitys. Tyypillisesti perehdytään käytettävissä oleviin lähtötietoihin, tutustutaan kiinteistön korjaushistoriaan ja toteutetaan katselmointikierros. Tämän jälkeen laaditaan tutkimussuunnitelma, jonka asiakas voi kilpailuttaa.

Walleniuksen mukaan keskustelu sisäilmaongelmista kärjistyy usein äärinäkemysten väittelyksi. "Toisten mukaan kyse on psykologisesta ongelmasta, eikä mitään sisäilmaongelmia ole edes olemassa. Toiset taas ajattelevat että koko Suomi on homeessa, eivätkä uskalla edes synnytyssairaalaan lähteä. Asiantuntijoidenkin keskustelu on usein aika ärhäkkää."

Sisäilmaongelmat ovat tunteisiin vetoava aihe, joka nostetaan helposti esiin mediassa. "Aidosti sairastuneilla ihmisillä on usein tunteet pelissä keskusteluissa", Wallenius sanoo. "Toisaalta jos ongelmia ei itse ole kokenut, on ne helppo sivuuttaa huuhaana. Kyllä totuus on jossain siinä välissä. Meidän työtämme Kiwa Inspectalla on auttaa asiakasta kohdentamaan tutkimukset oikeisiin kohteisiin, jotta sisäilmaongelmat saadaan selvitettyä mahdollisimman sujuvasti."

Teksti: Thomas Freundlich

Nimi Kaisa Wallenius
Tehtävä Johtava asiantuntija
Palvelu Kiinteistöt ja rakenteet