Petri Järvelä, painelaitteiden tarkastusinsinööri

”Petrihän on jo melkein meidän miehiä. Käy täällä useamman kerran vuodessa”, Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen käyttömestari Jouko Rantala toteaa.

Rantala vastaa siitä, että voimalaitos toimii kuten pitää. Petri Järvelä, painelaitteiden tarkastusinsinööri Inspectalta, sanoo hänkin olevansa yhtä lailla henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hänen tarkastamansa laitteet täyttävät lain vaatimukset ja niitä käyttävä henkilökunta on ajan tasalla.

Molempien yhteisenä etuna on, että voimalaitoksen laitteet säilyvät hyvässä kunnossa, niitä voidaan käyttää turvallisesti ja häiriötön tuotanto voidaan turvata. Tarkastajan työ onkin muuttunut yhä enemmän yhteistyöksi.

Petri Järvelä on tehnyt painelaitteiden tarkastusta Inspectalla lähes kolmekymmentä vuotta. Laitteet ovat monimutkaistuneet ja moni seikka on muuttunut. Yksi on kuitenkin ennallaan: turvallisuus on edelleen ydinasia.

Petrin vastuulla on Helsingin Energian voimaloiden ja lämpölaitosten painelaitteiden tarkastukset. Pääosa työstä on lakisääteisiä tarkastuksia, mutta mukaan mahtuu myös vapaaehtoisia tarkastuksia. Kun uusia laitteita asennetaan, Petrin tehtävänä on tarkastaa, että niiden turvalaitteet, käyttöohjeet ja muut asiakirjat ovat kunnossa. Usein häneen ollaan yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun laitteiden hankkimista suunnitellaan.

Ykköskriteerinä on pitää huolta siitä, että henkilöriskejä ei satu. Toisena tulevat ympäristöriskit, kolmantena omaisuusriskit.

Turva-asioista ei tingitä

Kun tarkastusaika lähenee, Järvelä on hyvissä ajoin yhteyksissä Helsingin Energiaan, jotta nämä voivat varautua tarkastukseen esimerkiksi telineitä rakentamalla tai luukkuja avaamalla. Samoin esimerkiksi painekokeet on järkevää toteuttaa muun tarkastuksen yhteydessä, ja ne on esivalmisteltava ennen tarkastajan tuloa. 

Voimalan portilla Petri jo tunnetaan, sieltä hänet osataan päästää valvomoon. Valvomosta lähdetään yhdessä liikkeelle tarkastuspaikkaan.

Salmisaaren pääkattilan tuottaman höyryn lämpötila on noin 535 celsiusastetta ja käyttöpainekin 140 baria. Turva-asioista on tarkastusvaiheessakin pidettävä tiukkaa huolta.

Käyttötarkastuksessa Petri mittaa kalibroidulla mittarilla, että paineet ovat oikealla tasolla, ja että suurinta sallittua käyttöpainetta ei ylitetä. Kova kuumuus tekee sen, että laitteet kuluvat. Siksi niitä on seurattava säännöllisesti, ja kuluneita osia vaihdettava uuteen.

Tarkastuksen jälkeen edessä ovat vielä paperityöt. Niiden määrä onkin kasvanut huomattavasti. Puutteet ja ongelmat kirjataan, ja valvotaan, että asiat saadaan kuntoon.

Petri käy asiakkaiden kanssa vuoropuhelua vuoden ympäri. Seuraava suuri askel Salmisaaren voimalaitoksella on vuonna 2014, kun laitokselle asennetaan uusi käyttö- ja turva-automaatiojärjestelmä. Silloin tarvitaan taas apuja Inspectalta.

Mies vaikuttaa olevan kuin kotonaan Helsingin Energialla.

”Meillä on yhteinen ajatusmaailma ja tavoite, joten yhteistyö sujuu mutkattomasti. Luottamuspohjalta toimitaan, avoimesti”, Petri sanookin.

Eipä haittaa sekään, että Petrin vaari oli aikanaan Suvilahden voimalaitoksen käytönvalvoja, isä Helsingin kaupungin sähkölaitoksen konttoripäällikkö. Yhteistyön alkuaikoina vastaan astelikin Petrin isän palkkaamia työntekijöitä!

Nimi Petri Järvelä
Tehtävä Tarkastusinsinööri